47 op 100 Belgische bedrijven starten met digitale transformatie (Datanews)

 In Blog (NL)

“Amper 3 procent digitale leiders in België”, het artikel van Datanews vertelt schijnbaar een andere waarheid. Maar eigenlijk is er geen reden tot pessimisme. Het door Dell gesponsorde onderzoek wijst inderdaad uit dat “slechts” bij drie bedrijven op de 100 de digitale transformatie een feit is. Maar vertelt ons ook dat 15 procent een digitaal plan heeft en 26 procent begint te investeren in digitalisering.

Sinds we de digitalisering hebben ingezet, printen wij 100.000 pagina’s minder per maand. (Bruno Lahousse, Directeur – Wij Helpen)

Het onderzoek wijst ook op enkele belangrijke obstakels die aangeven waarom andere organisaties en bedrijven achterblijven. De meest genoemde redenen om de rem in te drukken zijn te weinig budget (34 procent), een onduidelijke wetgeving (29 procent), het GDPR verhaal (28 procent), interne steun (26 procent) en de moeilijkheid om de juiste technologie te vinden(25 procent).

Laat ons eens enkele van deze obstakels van naderbij bekijken.

  • Te weinig budget

Alles is uiteraard een kwestie van focus. Als je als organisatie inzet op manuele processen, kan je onmogelijk de schaal en snelheid creëren waar je concurrenten wel in slagen. Gemiddeld levert elke 1000 € die in digitalisering wordt geïnvesteerd er 20.000 op. Het feit dat medewerkers leukere en lucratievere taken kunnen toebedeeld krijgen is uiteraard een deel van de (toekomstige) winst.

  • Onduidelijke wetgeving

Als je een hond wil slaan heb je snel een stok gevonden. De wetgeving is helemaal niet onduidelijk, integendeel. Zo bestaat er reeds sinds 2008 een wetgeving rond digitale administratie die veel bedrijven amper toepassen. De digitalisering van je financiële administratie kan je veel tijd en euro’s winst opleveren.

  • GDPR

Sommige bedrijven zien de GDPR als een last, maar je kan het ook zien als een motor om in jouw organisatie de digitalisering te versterken en te versnellen. Een kwestie van de juiste processen te implementeren, die niet alleen de regels respecteren, maar ook je hele organisatie op punt zet.

  • De juiste technologie?

Organisaties zijn nog steeds document gedreven. Mailverkeer, facturen, leverbonnen, contracten… duiken op in alle afdelingen. Mappenstructuren en shared folders zijn meestal eerder een deel van het probleem. Vraag eens een vrijblijvende demo van SMARTdoc en bekijk samen met ons hoe we binnen jouw budget de digitale transformatie kunnen mogelijk maken.

Artikel gepubliceerd op de website van Datanews op 3/12/2018. Redacteur: Marc Husquinet.
Recent Posts